Sve što treba da znate o elektronskoj karti.

Ovaj tekst ima za cilj bolje razumevanje elektronske karte kao i njenu svrhu. Nekada davno sve karte bile su u štampanom obliku a danas se u avion možete ukrcati sa kartom koja se nalazi na nekom prenosnom uređaju (npr. na mobilnom telefonu)

Najpre ćemo podvući koja je razlika između elektronske karte i bording karte (karte za ukrcavanje).

Elektronska karta je elektronski oblik svih važnih informacija o vašem putovanju. Podaci o putnicima, podaci o celom putu uključujući i presedanja (ukoliko ih ima), šifra rezervacije i podaci o prtljagu , neki su od podataka koje možete naći na ovoj karti. Elektronsku kartu dobićete putem elektronske pošte nakon što se realizuje naplata. Možete je ištampati ili sačuvati na svom mobilnom telefonu za svaki slučaj.

Bording karta (karta za ukrcavanje) je papirni ili elektronski oblik karte koji koristite za ukrcavanje u avion. Jedna bording karta ima sledeće informacije: QR kod (kod koji se koristi za brzo očitavanje podataka), vaše ime i prezime, broj sedišta, datum, broj leta, destinaciju, vreme polaska i vreme ukrcavanja.

Da se vratimo sada na elektronsku kartu. U zavisnosti od toga kako ste kupili svoju kartu možete imati dve šifre rezervacije - jedna šifra može biti od strane sajta preko kog ste kupili kartu a drugu dobijate od same avio-kompanije, ukoliko ste kartu kupili direktno preko sajta kompanije. Veoma je lako prepoznati koja vam šifra treba. Ako ste, na primer, kartu kupili preko sajta tripsta.net pisaće vam tripsta.net šifra rezervacije. Ovu šifru možete koristiti da pristupite vašim podacima preko tripsta.net veb-sajta. Šifru koja se odnosi na samu avio-kompaniju možete naći dva puta napisanu na karti (jednu za odlazni i jednu za povratni sektor) i u pitanju je ista šifra za oba slučaja. Na primer ona može glasiti ABCD1E.

Poslednja stvar koju bih htela da objasnim jeste broj elektronske karte. Kako da ga prepoznate? Najduži broj koji možete da pronađete na karti :) Obično je to 13-tocifreni broj koji možete koristiti prilikom online prijave na let kada ne koristite šifru rezervacije. Ponavljam, to zavisi od toga da li ste kartu kupili direktno od strane kompanije ili preko nekog od pretraživača. U svakom slučaju ćete sa ovim brojem uvek moći da se prijavite.

Uskoro sa novim tekstom o bording kartama i procesu online prijave na let!

error: Content is protected !!